spotka-gamma-zaplecza-322.jpg

Jaka jest rola Product Ownera podczas spotkań scrum?

W każdym projekcie zadania dzielone są pomiędzy członków zespołu projektowego. Każda z tych kobiet ma przypisane odpowiednie obowiązki, aby projekt ważna było jak łatwo oraz jak najskuteczniej zrealizować. Jak pokazuje agile szkolenie, w każdym projekcie powinno się przydzielić inną rolę uczestnikom tego projektu. Wówczas praca przebiega bez większych zakłóceń.

Czym zajmuje się mistrz produkcji?

Aby zostać mistrzem produkcji, niekoniecznie trzeba posiadać techniczne wykształcenie wyższe. Częściej używa się pod uwagę skłonności do nabywania wiedzy w tym celu, osobistą motywację, szybkość w przetwarzaniu i wykorzystywaniu wiedzy, a też pewne cechy osobiste, takie jak komunikacja, dokładność, asertywność, umiejętność pracy pod presją czasu także odporność na stres, umiejętność obsługi komputera oraz zdolność do obsługi pewnych programów i aplikacji stosowanych w firmie.