Czym zajmuje się mistrz produkcji?

Aby zostać mistrzem produkcji, niekoniecznie trzeba posiadać techniczne wykształcenie wyższe. Częściej używa się pod uwagę skłonności do nabywania wiedzy w tym celu, osobistą motywację, szybkość w przetwarzaniu i wykorzystywaniu wiedzy, a też pewne cechy osobiste, takie jak komunikacja, dokładność, asertywność, umiejętność pracy pod presją czasu także odporność na stres, umiejętność obsługi komputera oraz zdolność do obsługi pewnych programów i aplikacji stosowanych w firmie.

Produkcja w ubiegłym roku była branżą, która jako trzecia na liście najczęściej rekrutowała pracowników. Nierzadko oferowała pracę właśnie dla mistrzów produkcji, wymagając od nich między innymi zmysłu technicznego oraz otwartości na wiedzę.

Do zadań mistrza produkcji należy między innymi kierowanie pracą podległych pracowników, a też brygadzistów poprzez organizowanie im pracy oraz delegowanie poszczególnych obowiązków (znajomość zakresu kompetencji swoich pracowników jest tutaj świetnym atutem).

Nadzorowanie procesów produkcyjnych oraz troska o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, takich jak normy BHP, upewnianie się, że produkcja zostanie ukończona na czas a stworzone produkty będą posiadać najwyższą jakość; działanie na rzecz obniżenia kosztów produkcji przy jednoczesnym podwyższeniu wydajności produkcyjnej (optymalizacja pracy), prowadzenie szkoleń i treningów dla pracowników dopiero przyjętych na niższe stanowiska w zakładzie produkcyjnym.


Na blogu: https://www.reconferences.pl/


Ponadto, mistrz produkcji powinien motywować swoich podwładnych do ciągłej nauki także zwiększania swoich kwalifikacji zawodowych, a też przygotowuje on harmonogramy pracy uwzględniając przy tym normy zawarte w odpowiednich przepisach prawnych.

Mistrzem produkcji można stać się zaczynając pracę w zakładzie od zera. Szkolenia dla brygadzistów pozwalają zapoznać się z zakresem obowiązków, a uzyskanie tego miejsca pozwala na lepszy start również większe szanse w uzyskaniu promocji na wyższe stanowisko kierownicze.

Pomocne są szkolenia dla mistrzów – przedstawiają one wiele użytecznych informacji, pozwalających na lepsze wdrożenie się do pracy. Takie warsztaty, jak agile szkolenia czy scrum szkolenia pozwolą na uzupełnienie informacji o metodach często wykorzystywanych w zarządzaniu.

Dodaj komentarz